Tag: Jevha Shevatche Jhaad Marun Padel

Jagtik Paryavaran Dinachya Hardik Shubhechha

Jevha Shevatche Jhaad Marun Padel,
Jevha Shevatchya Naditil Pani Sampel,
Aani Jevha Shevatcha Masa Jalyaat Adkel,
Tevha Aaplya Lakshat Yeil, Ki Aapan Paise Khau Shakat Nahi..
Jhade Lava, Paryavaran Vachva…
Jagtik Paryavaran Dinachya Hardik Shubhechha!