Tag: Jevha Tumhi Konavar Prem Karta

Jevha Tumhi Konavar Prem Karta

Jevha Tumhi Konavar Prem Karta Image

Jevha Tumhi Konavar Prem Karta,
Aani Ti Vyakti Tumhala Bhetavi Mhanun,
Devakade Tya Vyaktila Roj Magta,
Pan Ti Tumhala Bhetat Nahi,
Tevha Samjun Ghya Ki Dusare Konitari
Tumchyavar Jast Prem Kartay,
Aani Roj Tumhala Devakade Magtay…