Tag: Jevha Vel Aaplya Sathi Thambat Naahi

Vel Aaplya Sathi Thambat Naahi

Vel Aaplya Sathi Thambat Naahi ENCOURAGING STATUS MARATHI Image

Jevha Vel Aaplya Sathi Thambat Naahi,
Mag Aapan Yogya Velechi Vaat Ka Pahat Basayche?
Pratyek Kshan Ha Yogyach Asto,
Chukto To Fakt Aapla Nirnay…
Suprabhat!