Tag: Jhut Se Jo Pata Hai Vah Pana Nahi Khona Hai

Jhut Se Jo Pata Hai Vah Pana Nahi Khona Hai

Jhut Se Jo Pata Hai Vah Pana Nahi Khona Hai Image

Jhuth Se Jo Pata Hai Vah Pana Nahi Khona Hai,
Aur Satya Se Jo Khota Hai Vah Khona Nahi Pana Hai…