Tag: Ji Vyakti Tumchya Pragtivar Jalte

Ji Vyakti Tumchya Pragtivar Jalte

Ji Vyakti Tumchya Pragtivar Jalte Image

Ji Vyakti Tumchya Pragtivar Jalte,
Tyancha Tirskar Kadhich Karu Naka,
Karan Ti Vyakti Swatapeksha Tumhala Utkrusht Vyakti Samjun Jalat Aste…