Tag: Jinhe Sapne Dekhna Achha Lagta Hai

Jinhe Sapne Dekhna Achha Lagta Hai

Jinhe Sapne Dekhna Achha Lagta Hai Image

Jinhe Sapne Dekhna Achha Lagta Hai,
Unhe Raat Chhoti Lagti Hai,
Jinhe Sapne Pure Karna Achha Lagta Hai,
Unhe Din Chhota Lagta Hai…