Tag: Jinko Apne Kaam Par Bharosa Hota Hai

Jinko Apne Aap Par Bharosa Hota Hai

Jinko Apne Aap Par Bharosa Hota Hai Image

Jinko Apne Kaam Par Bharosa Hota Hai Vo Naukari Karte Hai,
Jinko Apne Aap Par Bharosa Hota Hai Vo Vyapaar Karte Hai…