Tag: Jithe Bolnyasaathi Shabdanchi Garaj Naste

Maitri Kashi Aste

Maitri Kashi Aste FRIENDSHIP STATUS MARATHI Image

Jithe Bolnyasaathi Shabdanchi Garaj Naste,
Aanand Dakhvayla Hasyanchi Garaj Naste,
Dukh Dakhvayla Aasvanchi Garaj Naste,
Na Boltach Jyamadhye Saare Samajte,
Ti Mhanje Maitri Aste…