Tag: Jya Vyaktila Aaplyashi Manapasun Bolavas Vatat.

Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh Karu Naka

Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh Karu Naka LOVE STATUS MARATHI Image

Jya Vyaktila Aaplyashi Manapasun
Bolavase Vatate.
Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh..
Karu Naka…