Tag: Jyacha Kharch Utpnnapeksha Jast Aahe Asa Vyakti Garib Asto

Kon Kiti Garib

Kon Kiti Garib CHANAKYA NITI MARATHI Image

Jyacha Kharch Utpnnapeksha Jast Aahe Asa Vyakti Garib Asto,
Jya Vektijaval Phakt Paisa Aahe,
Tyachyapeksha Jast Garib Dusra Konihi Nahi…