Tag: Ka Kadhi Aayushya Ase Jagave Lagate

Manapasun Havi Aste Ekhadi Goshta

Ka Kadhi Aayushya Ase Jagave Lagate,
Manatale Dukh Othanvar Hasu Aanave Lagate,
Khup Manapasun Havi Aste Ekhadi Goshta,
Pan Hasat Hasat Tila Dur Jatana Pahave Lagate…