Tag: Ka Kunavar Prem Karaych

Aai Vadilan Saathi Sagal Kraych

Ka Kunavar Prem Karaych,
Ka Kunasaathi Jhuraych,
Ka Kunasaathi Maraych,
Devane Aai Vadil Dile Aahet,
Tyanchya Saathich Sagal Karaych…