Tag: Kabhi Hansi To Kabhi Anushaasan Hai Pita

Kya Hai Pita

Kya Hai Pita Image

Kabhi Hansi To Kabhi Anushaasan Hai Pita,
Kabhi Moun To Kabhi Bhaashan Hai Pita,
Maa Agar Ghar Mein Rasoi Hai,
To Chalta Hai Jisse Ghar Vo Raashan Hai Pital…