Tag: Kadar Karni Hai To Jite Ji Karo

Kadar Karni Hai To Jite Ji Karo

Kadar Karni Hai To Jite Ji Karo Image

Kadar Karni Hai To Jite Ji Karo,
Arthi Uthate Vakt To Nafrat Karnewale Bhi Ro Padte Hai…