Tag: Kadhi Hi Kunachya Bhavnan Barobar Khelu Naka

Kunachya Bhavnan Barobar Khelu Naka

Kunachya Bhavnan Barobar Khelu Naka REAL FACT STATUS MARATHI Image

Kadhi Hi Kunachya Bhavnan Barobar Khelu Naka,
Karan Tumhi Ha Khel Sahaj Jinkal,
Pan Samorchya Vyaktila Tumhi Ya Khelat,
Aayushya Bharasathi Harvun Basal…