Tag: Kadhi Itke Prem Jhale Kahi Kalalech Nahi

Aathvan Kadhlyashivay Aata Rahvat Nahi

Aathvan Kadhlyashivay Aata Rahvat Nahi Image

Kadhi Itke Prem Jhale Kahi Kalalech Nahi,
Kadhi Itke Ved Lavle Kahi Kalalech Nahi,
Pahilyanda Kadhi Aavadlis He Kharech Aathvat Nahi,
Pan Aathvan Kadhlyashivay Aata Kharech Rahvat Nahi…