Tag: Kadhi Kadhi Konavar Avlambun Rahnyapeksha

Swathache Nirnay Swathach Ghyavet

Swathache Nirnay Swathach Ghyavet ENCOURAGING STATUS MARATHI Image

Kadhi Kadhi Konavar Avlambun Rahnyapeksha,
Swathache Nirnay Swathach Ghyavet…
Barobar Tharla Tar Jinklyacha Anand Milto,
Aani Chukla Tar Anubhav Milto…