Tag: Kahi Nahi Ya Shabda Mage

Kahi Nahi Shabdamage Barech Kahi Laplele Aste

Kahi Nahi Ya Shabda Mage Khup Kahi Laplele Aste…