Tag: Kamyab Har Safar Par Dost Mera Ho

Kamyab Har Safar Par Dost Mera Ho

Kamyab Har Safar Par Dost Mera Ho Image

Kamyab Har Safar Par Dost Mera Ho,
Roshan Rate Aur Khubsurat Savera Ho,
Jari Rakhenge Hum Duaon Ka Silsila,
Taki Kamyab Har Safar Par Dost Mera Ho…