Tag: Kavla Mhanala Mansas

Sarvpitri Amavsechya Hardik Shubhechha

Kavla Mhanala Mansas,
Padhrvadach Phakt Aathvanine,
Naivedhya Khidkivar Asto!
350 Divas Matra Aamhi,
Ukirdyavarch Basto!
Punya Milvaychya Aashevar,
Thevlas Tu Ghaas..
Jivantpanich Sambhal Palkana,
Punya Milel Hamkhas…
Shubh Sakal!
Sarvpitri Amavsechya Sarvana Hardik Shubhechha!