Tag: Khar Sangu Ka? Janmach Gajnyasathi Jhalay.

Janmach Gajnyasathi Jhalay

Khare Sangu Ka?
Janmach Gajnyasathi Jhalay.
Mhanun Tar Mitranchya Hrudyat,
Ani Jalnaryanchya Najret Jhalktoch Mi…