Tag: Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit

Khare Mitra Kadhich Dur Jat Nahit FRIENDSHIP STATUS MARATHI Image

Khare Mitra Kadhich Dur Jaat Nahit,
Jari Te Roj Bolat Nasle Tari…