Tag: Khishatil Rakkam Buddhimattevar Kharch

Dnyaan Chorle Javu Shakat Nahi

Khishatil Rakkam Buddhimattevar Kharch
Hot Asel Tar Te Dhan Chorle Jau Shakt Nahi..
Dnyanasathi Keleli Guntavnuk Hi
Nehmich Changla Partava Dete…