Tag: Khubsurat Line

Khubsurat Line

Khubsurat Line:
Amir Ke Jeevan Me Jo Mahatwa
“Sone” Ki “Chain” Ka Hota Hai..
Garib Ke Jeevan Me Vahi Mahatwa
“Chain” Se “Sone” Ka Hota Hai…
Good Night!