Tag: Khup kalji ghenarech aaplyala radvun jatat

Khup Kalji Ghenarech Aaplyala Radvun Jatat

Khup Kalji Ghenarech Aaplyala Radvun Jatat Image

Khup Kalji Ghenarech Aaplyala Radvun Jatat,
Kitihi Manapasun Perm Kara,
Tujhya Shivay Jagu Shakat Nahi,
Ase Mhan-narech Ek Divas Sodun Nighun Jatat…