Tag: Khupda Tu Nasunahi Javal Aslyacha Bhas Hoto

Tu Javal Aslyacha Bhas Hoto

Khupda Tu Nasunahi Javal Aslyacha Bhas Hoto,
To Bhas Aahe He Kalalyavar Matra Jivala Tras Hoto…