Tag: Kiti Tras Dyava Ekhadyala

Kiti Tras Dyava Ekhadyala

Kiti Tras Dyava Ekhadyala Image

Kiti Tras Dyava Ekhadyala,
Yalahi Kahi Praman Aste,
Aaplyavrunach Vichar Karava,
Samorchyalahi Man Aste…