Tag: Kitihi Jagle Konasaathi

Konich Konasaathi Marat Nahi

Konich Konasaathi Marat Nahi BREAKUP STATUS MARATHI Image

Kitihi Jagle Konasaathi,
Konich Konasaathi Marat Nahi,
Anubhav Yet Astat Pratyek Kshnala,
Pan Nashibache Chakra Thambat Nahi,
Aayushyat Kitihi Karal Prem Konavar,
Tyache Mol Sahaj Konala Kalat Nahi…