Tag: Kitihi Ragavlis Tari

Kitihi Ragavlis Tari

Kitihi Ragavlis Tari,
Mi Tujhyavar Ragavnar Nahi,
Karan Tujhyashivay,
Mi Kunavar Prem Karnar Nahi…