Tag: Kitihi Ruslo Tichyavar Tari

Mi Ugach Ruslo Tichyavar

Kitihi Ruslo Tichyavar Tari,
Ti Majhyavar Kadhich Rusli Nahi…
Mi Matra Ugach Ruslo Tichyavar,
Karan Mala Tiche Prem Kalalech Nahi…