Tag: Koi Bhi Lakshya

Hara Vahi Jo Ladha Nahi

Koi Bhi Lakshya,
Manushya Ke Sahas Se Bada Nahi,
Hara Vahi,
Jo Lada Nahi…!