Tag: Koi Na De Hame Khush Rahne Ki Dua

Koi Na De Hame Khush Rahne Ki Dua

Koi Na De Hame Khush Rahne Ki Dua Image

Koi Na De Hame Khush Rahne Ki Dua To Bhi Koi Baat Nahi,
Vaise Bhi Hum Khushiya Rakhte Nahi Bant Diya Karte Hai…