Tag: Kon Mhante

Vyasan Sutat Nahi

Vyasan Sutat Nahi FUNNY GRAFFITI MARATHI Image

Kon Mhante,
Vyasan Sutat Nahi?
Mi Aattaparyant Shambhar Vela Sodlay!