Tag: Konala Milavane Yala

Konala Milavane Mhanje Prem Nahi

Konala Milavane Mhanje Prem Nahi LOVE STATUS MARATHI Image

Konala Milavane Yala
Prem Mhanat Nahit Tar
Konachya Tari Manaat Aapli
Jaaga Nirmaan Karne Mhanjech
Tar Khare Prem…