Tag: Kontahi Vyakti Vait Swabhavacha Nasto

Kontahi Vyakti Vait Nasto

Kontahi Vyakti Vait Swabhavacha Nasto,
Fakt Aaple Vichar Tyachyashi
Na Patlya Aaplyala To Vaitvatayla Lagto…