Tag: Kuch Karne Ki Ichha Rakhne Wale

Kuch Bhi Asambhav Nahi

Kuch Karne Ki Ichha Rakhne Wale,
Vyakti Ke Liye Is Duniya Me,
Kuch Bhi Asambhav Nahi Hai…