Tag: Kunachyahi Dukhacha

Kunachyahi Dukhacha Anadar Karu Naye

Kunachyahi Dukhacha
Anadar Karu Naye..
Pratekjan Aapaplya
Sankatanshi Jhagdat Asto..
Kahina Aaplya Vedna Lapvata Yetat,
Kahina Nahi…