Tag: Kuthehi Raha Pan Sukhat Raha

Jiv Majha Tujhyat Aahe STATUS Marathi

Jiv Majha Tujhyat Aahe STATUS Marathi Image

Kuthehi Raha Pan Sukhat Raha,
Sukh Majhe Tyat Aahe,
Swatacha Jiv Japat Raha,
Karan Jiv Majha Tujhyat Aahe…