Tag: Log Kahte Hai Kaash Padhai Pyaar

Kaash Padhai Pyaar Ki Tarah Hoti

Kaash Padhai Pyaar Ki Tarah Hoti Image

Log Kahte Hai,
Kaash Padhai Pyaar Ki Tarah Hoti,
Apne Aap Ho Jati,
Hum Kehte Hai Ki,
Kaash Pyaar Padhai Ki Tarah Hota,
Parents Maar Maar Ke Karwate…