Tag: Log Manzil Ko Mushkil Samjhte Hai

Hum Dost Ko Zindagi Samjte Hai

Hum Dost Ko Zindagi Samjte Hai Image

Log Manzil Ko Mushkil Samjhte Hai,
Hum Mushkil Ko Manzil Samjhte Hai,
Bada Fark Hai Logo Me Aur Hum Me,
Log Zindagi Ko Dost Aur,
Hum Dost Ko Zindagi Samjte Hai…