Tag: Log Pyar Dil Se Nahi Chehre Se Karte Hai

Hum Sundar Nahi Par Dil Ke Saaf Hai

Log Pyar Dil Se Nahi Chehre Se Karte Hai,
Wo Dil Pe Nahi Sundrata Pe Marte Hai,
Hum Sundar Nahi Par Dil Ke Saaf Hai,
Isiliye Bahut Kam Log Hame Pasand Karte Hai…