Tag: Log Us Vakt Hamari Kadar Nahi Karte

Log Hamari Kadar Nahi Karte

Log Us Vakt Hamari Kadar Nahi Karte,
Jab Ham Akele Ho!
Balki Log Us Vakt Hamari Kadr Karte,
Jab Vo Akele Ho!