Tag: Lok Boltat

Aaple Lagn Honar Nahi

Lok Boltat,
Lagnanantar Prem Kami Hote,
Mhanun Kadachit,
Aaple Lagn Honar Nahi..
Mhanjech Majhe Tujhyavarache
Prem Kadhich Kami Honar Nahi…