Tag: LOVE LINES MARATHI

To Bolayala Lagla Ki

To Bolayala Lagla Ki,
Mi Harvun Jate..
Tyachya Kadun Majhi
Tarif Aiktach,
Lajene Gulabi Hote..!!

Tujha Raag Khup God Ahe

Tujhya Cheharyavarcha Raag
Tujhyasarkhach God Aahe,
Mhanunach Majhya Manachi
Tujhyakade Odh Aahe…

Tujhya Save Priya

Jhoka Punha Gheil,
Unch Unch Bharari,
Tujhya Save Yeil Priya,
Aayushyala Navi Ubhari…

Tu Javal Asli Ki

Tu Javal Asli Ki,
Majha Mi Urat Nahi,
Bhurbhurnare Kes Tujhe,
Majhya Cheharyavarun Hatat Nahi…

Aani Punha Tujhi Aathan Aali

Premachya Ya Premal Hrudayat,
Aaj Achanak Dhaddhad Jhali,
Dole Bharle Panyani,
Aani Punha Tujhi Aathan Aali…