Tag: Mai Is Kaabil To Nahi Ki Koi Mujhe Apna Samjhe

Mai Is Kaabil To Nahi Ki Koi Mujhe Apna Samjhe

Mai Is Kaabil To Nahi Ki Koi Mujhe Apna Samjhe Image

Mai Is Kaabil To Nahi Ki Koi
Mujhe Apna Samjhe,
Magar Itna Yakin Hai,
Koi Afsos Jarur Karega Mujhe
Kho Dene Ke Baad…