Tag: Maitri Aani Premat

Maitri Ani Prematil Farak

Maitri Aani Premat
Pharak Evdhach Ki,
Premane Kadhi Hasavale Nahi,
Aani Maitrine Kadhi Radavale Nahi…