Tag: Maitri Nasavi Musaldhar Pavasa Sarkhi

Maitri Asavi Rimzim Sari Sarkhi

Maitri Asavi Rimzim Sari Sarkhi FRIENDSHIP STATUS MARATHI Image

Maitri Nasavi Musaldhar Pavasa Sarkhi,
Ekdach Barasun Thambnari..
Maitri Asavi Rimzim Sari Sarkhi,
Manala Sukhad Gaarva Denari…