Tag: Manatle Sare Kahi Sangnyasathi

Manatle Sare Kahi Sangnyasathi

Manatle Sare Kahi Sangnyasathi Image

Manatle Sare Kahi Sangnyasathi,
Samor Manasarkha Manus Asun Chalat Nahi,
Tar Tya Mansala Man Asave Lagte…