Tag: Manushya Subah Se Sham Tak Kaam Karke

Krodh Aur Chinta

Krodh Aur Chinta THOUGHTS STATUS HINDI Image

Manushya Subah Se Sham Tak Kaam Karke
Utna Nahi Thakta,
Jitna Krodh Aur Chinta Se Ek Kshan Me Thak Jata Hai…