Tag: Masti “Doston” Me Hoti Hai “Life” Me Nahi

Masti Doston Me Hoti Hai Life Me Nahi

Masti Doston Me Hoti Hai Life Me Nahi Image

Masti “Doston” Me Hoti Hai “Life” Me Nahi,
Bhakti “Man” Me Hoti Hai “Mandir” Me Nahi,
Aap Bhi Jaan Lo, Dosti “STATUS” Karne Se Badhti Hai,
“STATUS” Padhne Se Nahi…